Vett och etikett med Hatem och Elias

Vett & Etikett 1: Tänd aldrig en cigarett på kolet. Använd en tändare

Vett och etikett med Hatem och Elias Vett och etikett med Hatem och Elias

Vett & Etikett 2: Aska aldrig i kolfatet. Leta upp ett askfat

Vett och etikett med Hatem och Elias Vett och etikett med Hatem och Elias

Vett & Etikett 3: Vattenpipan är ingen mikrofon, om du ska hålla låda, skicka den vidare!

Vett och etikett med Hatem och Elias Vett och etikett med Hatem och Elias

Vett & Etikett 4: Skicka aldrig vattenpipan vidare utan att böja ned munstycket/slangen och rikta det mot dig själv.

Vett och etikett med Hatem och Elias Vett och etikett med Hatem och Elias

Vett & Etikett 5: Lyft aldrig pipan i metallstammen. Den skall alltid lyftas i glaset.

Vett och etikett med Hatem och Elias Vett och etikett med Hatem och Elias

Vett & Etikett 6: Blås aldrig ut hårt i vattenpipan. Den är gjord för att inhalera. Om du blåser för hårt kommer vattnet att välla ut genom keramikhuvudet, kolet kommer att släckas och tobaken blir förstörd..

Vett och etikett med Hatem och Elias Vett och etikett med Hatem och Elias

Avslutande ord:

Vattenpipan är gjord för att röka specialtobak. Användandet av vanlig tobak leder till illamående och är ett stort etikettbrott.

Glöm inte att det ska vara kul att röka vattenpipa, det är en social grej.

Sist men inte minst, den som skall röka vattenpipa måste respektera den och dess grunder.

Leveransvillkor | info@vattenpipan.com